VolvoClubThailand Forum

Meeting Forum => VCT Meeting => : puk@volvoclubthailand February 14, 2011, 03:46:43 AM

: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 14, 2011, 03:46:43 AM
[size=24]

\\= มาแล้ว� meeting สัญจร ที่ ชาว� VCT ทุก ๆ ท่าน รอคอย =//


ขอเชิญชาวVCT ทุกท่าน

ร่วมทำบุญ ณ.สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2554
[/size]
[size=24]โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกันจัดโดย

volvoclubthailand - audiclubthailand - Ampmodelcar[/size]
[/color]


(http://i1123.photobucket.com/albums/l555/kalanya1/wat%20sa%20na%20waj/POSTER.jpg)
� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �� �� credit ภาพ : google[size=14]เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านสมาชิกที่บริจาคเข้ามา� จะนำไปเป็นทุนจัดเลี้ยงค่าอาหารกลางวันให้กับคนชราทั้งหมด 198 คน[/size]


สมาชิกที่ต้องการร่วมทำบุญ กับ VCT เป็นเงินสด� สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้ :[/color]

[size=14]ชื่อบัญชี : นายฐากูร� มะนะโส [Tagoon� Manaso]
บัญชี : ออมทรัพย์ [Savings Deposit]
บัญชีเลขที่ : 093-0-03699-9
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย� สำนักงานสาขาย่อยการสื่อสารแห่งประเทศไทย[/size]


สมาชิก ท่านใดโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว� กรุณาโพสต์แจ้งให้ทราบในกระทู้นี้ด้วยครับ� เพื่อจะได้ตรวจสอบยอดเงินได้ตรงกัน โดยสมาชิกทุกท่านสามารถขอตรวจสอบยอดเงินได้ครับ


**� [size=14]หรือเตรียมสิ่งของที่จะนำไปบริจาค� โดยมีสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อคนชราและสถานสงเคราะห์ มีดังต่อไปนี้� **[/size]

- อันอัน (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ไซส์M , XL
- แผ่นรองเปื้อน
- น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- น้ำยาถูพื้น
- น้ำยาล้างห้องน้ำ
- ผงซักฟอก
- ถุงมือแพทย์
- ไมโล , โอวัลติน
- แป้ง
- สบู่
- ยาสีฟัน , แปรงสีฟัน
- แชมพู
- ยาดม , ยาหอม , ยาหม่อง
- เสื้อผ้า , กางเกงขาสั้น , เสื้อยืด , เสื้อหนาว , ผ้าพันคอ ,ถุงเท้า[size=14]สถานที่ และ เวลา นัดหมาย[/size]

** โลตัส สาขาบางปะอิน� �เวลา� 9.00 น. **

: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 14, 2011, 03:57:58 AM[size=16]รายละเอียดเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์[/size][/color]


สถานที่ตั้ง

200/11 ถนนสายเอเชีย หมูที่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์ 035-359-277

(http://topicstock.pantip.com/food/topicstock/2009/01/D7438549/D7438549-2.jpg)
� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � credit ภาพ : google


ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช
สกล มหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ได้ทรงหายจากประชวรในปีพ.ศ.2528 คณะศืษยานุศืษย์โดยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธเป็นประธาน ถือเป็นสิริมงคล และเป็นพระบรมีธรรม จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสถานสงเคราะห์ฯ ขึ้น เพื่อช่วยเหลอสงเคราะห์คนชราที่ได้รับความลำบากและประสบปัญหาทางด้านสังคม ให้ได้มีที่พัอาศัย ที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตำบล และอำเภอที่ประสูติของพระองค์เป็นการสร้างความเจริญและตอบแทนชาติภูมิของ
สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกด้วย โดยการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2529 สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เสด็จวางศิลาฤกษ์ และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน สำหรับชื่อ "วาสนะเวศม์" นั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดประทานมีความหมายว่า "ที่อยู่ของผู้มีบุญ" รวมพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ สิ้นค่าก่อสร้างในขณะนั้นประมาณ 30ล้านบาทเศษในปี พ.ศ.2531คณะศิษย์และคุณทองใบ เร่งเพียร ได้จัดซื้อ ที่ดินพิ่มเติมอีก 25 ไร่ เพื่อขายการบริการให้การสงเคราะห์คนชราประเภทพิเศษ(ปลูกบ้านอยู่เอง)ในการ นี้ ได้มีผู้ยื่นคำร้องขออนุมัติและจัดสร้างบ้านพักอยู่เอง จำนวน 5 รายมีผู้บริจาคบ้านพักชนิดทาวน์เฮาส์ 4ห้องนอน จำนวน 1 รายโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)และกรมประชาสงเคราะห์ปัจจุบันมีบ้าน พักชนืด 4 ห้องนอน(ทาวน์เฮาส์) จำนวน 4 หลังและบ้านชนิดหลังเดี่ยว 2 ห้อง นอน จำนวน10 หลัง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่ สามรถช่วยเหลือตนเองได้หรือเมื่อประสบปัญหาทุกข์ยากเดือร้อนขาดผู้อุปการะ เลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย อยู่กับครอบครัวไม่ได้หรือไม่สามรถอยู่กับครอบครัวได้
2.เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้
3.เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของคนชราที่ได้เคยทำประโยชน์แก่ประเมศชาติ เมื่อครั้งยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้คลายวิตก ว่า เมื่อชราภาพแล้วและไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ รัฐยังให้การอุปการะเลี้ยงดู


คุณสมบัติสำหรับผู้สูงอายุที่จะเข้ารับบริการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2.ต้องมีความสมัครใจ
3.ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พนักงานหรือถูกดำเนินคดีอาญา
4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.ต้องเป็นผู้ประสบความเดือร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
5.1)มีฐานะยากจน
5.2)ไม่มีที่อยู่อาศัย
5.3)ขาดผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ
5.4)อยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข


แผนที่

(http://i1123.photobucket.com/albums/l555/kalanya1/wat%20sa%20na%20waj/map.jpg)


: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 14, 2011, 04:38:10 AM[size=14]กำหนดการ� กิจกรรมต่าง ๆ ในวันเดินทาง [/size]


-� 9.00 น.�� �� �พบกัน ณ. จุดนัดพบ โลตัส บางปะอิน

-� �9.45น.�� �� �ออกเดินทาง ไปสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

- 10.00น.�� �� �เดินทางไปถึง สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

� �� �� �� �� �� �� � �ร่วมกันทำกิจกรรม สันทนาการ ต่าง ๆ� ในหอประชุม

- 11:00 น.� �� �เวลารับประทานอาหารของคนชรา

- 13.00น.� �� �� เชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันประทานอาหาร ณ. ร้าน " บ้านเคียงน้ำ "

- 14:30 น.� �� �เดินทางไปตลาดน้ำอโยธยาเพื่อเดินชมและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ[size=14]** ขอแนะนำ� - ให้สมาชิกทุกท่านติดร่ม/หมวก ไปด้วยนะ แดดแรงมากเหมือนกัน **[/size]


[/color]


[size=18]** หากเพื่อนสมาชิกมี วิทยุสื่อสาร 245 (ว.แดง) ให้นำติดไปด้วยครับ **
เพราะทางทีมงาน จะใช้แจ้งข่าวสารในช่องทางนี้ด้วย
ส่วนช่องความถี่ จะแจ้งอีกครั้งครับ
[/size]


: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 14, 2011, 04:43:02 AM[size=16]**� รายชื่อชาว� VCT� ที่จะร่วมเดิมทางไปทำบุญ� **[/size][/color]


1.� �puk@volvoclubthailand

2.� �pom_vct

3.� �wiwatj

4.� �TA_CEMENT

5.� �KDM

6.� �เต้ย_วอลโว่

7.� �Tui

8.� �TOOM49

9.� �ilvllvlORTAL

10.� chi

11.� nannans

12.� NASS850GLE

13.� tee_ontext

14.� N/A non-aspiration

15.� fight

16.� VEE 940 SE

17.� NiNjaEaK

18.� เอ_940

19.� ARM_740

20.� Chadow940

21.� Old Kid

22.� Dreamer@JZ

23.� บางปะอิน945

24.� AE70

25.� aek ay

26.� 855T5R

27.  CLASSIC_JR

ถ้านับตอนนี้ ได้ประมาณ26 คัน แล้วครับ� :D� :D� :D
== UPDATE ==


บ. เอนเนอร์จี รีฟอร์ม ได้มอบน้ำมันเครื่อง ENERGY 1� กึ่งสังเคราะห์ 10W-40 มาจำนวนหนึ่ง

(http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/oli_004.jpg)(http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/oli_005.jpg)[size=24]** เพื่อนสมาชิก ชาว  VCT ที่ไปร่วมงานทำบุญด้วย **[/size]


ทางทีมงาน จะนำน้ำมันเครื่อง � " Energy 1 " � ไปจับรางวัลด้วย

จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย� 4 ลิตร + 1 ลิตร� �=� �5 ลิตร� �ครับ

� [/color]


: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: pom_vct February 14, 2011, 08:04:31 AM
ไปด้วยคับ :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: wiwatj February 14, 2011, 08:19:34 AM
ถ้าไปด้วย จะได้กลับหรือเปล่านี่ ลุงวัฒน์กลัวเจ้าหน้าที่ไม่ให้กลับ เพราะเขาคิดว่าเป็นผู้ที่พักอยู่ที่นั่น หลงลืมมานั่งรถผู้มาทำบุญ ใครจะช่วยเป็นพยานให้ว่าเป็นผู้ที่ร่วมทำบุญไม่ใช่ผู้ที่พักที่นั่น ;D ;D ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: TA_CEMENT February 14, 2011, 08:27:43 AM
ไปด้วย ;)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: KDM February 14, 2011, 11:03:19 AM
ถ้าไปด้วย จะได้กลับหรือเปล่านี่ ลุงวัฒน์กลัวเจ้าหน้าที่ไม่ให้กลับ เพราะเขาคิดว่าเป็นผู้ที่พักอยู่ที่นั่น หลงลืมมานั่งรถผู้มาทำบุญ ใครจะช่วยเป็นพยานให้ว่าเป็นผู้ที่ร่วมทำบุญไม่ใช่ผู้ที่พักที่นั่น ;D ;D ;D ;D

แด๋วเป็นพยานให้นะคับ eiei
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: February 14, 2011, 11:36:13 AM
ไปด้วยครับ  เด็ก2  ผู้ใหญ่2  :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Tui February 14, 2011, 11:55:25 AM
ไปด้วยครับ  ;) กี่คนเดี๋ยวดูก่อน  ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: TOOM49 February 14, 2011, 04:44:50 PM
เพิ่ม ผม อีกคนคร้าบบบ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: ilvllvlORTAL February 14, 2011, 10:42:31 PM
ผมอยากเลี้ยงเป็นผลไม้ได้ไหมครับ อยากซื้อส้มบางมดแท้ๆไปฝาก คุณตา-คุณยาย คิดว่าพวกท่านคงมีโอกาสได้กินไม่บ่อย หรือสมัยตอนท่านหนุ่ม-สาวได้กินดีกว่าปัจจุบันนี้  ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: chi February 14, 2011, 10:48:02 PM
ไปด้วยครับ
1 หนุ่ม 1 สาว(แก่) 1 เด็กน้อย :D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 15, 2011, 06:13:05 PM
ผมอยากเลี้ยงเป็นผลไม้ได้ไหมครับ อยากซื้อส้มบางมดแท้ๆไปฝาก คุณตา-คุณยาย คิดว่าพวกท่านคงมีโอกาสได้กินไม่บ่อย หรือสมัยตอนท่านหนุ่ม-สาวได้กินดีกว่าปัจจุบันนี้  ;D ;D 

[size=14]ได้ครับ อาร์ท

สามารถนำไปในวันงานได้เลยครับ
เราจะมาแจกตอนทำกิจกรรมก่อนรับประทานอาหารกลางวันได้ครับ   :)
[/size]
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: nannans February 16, 2011, 12:44:45 PM
ลงชื่อไปด้วยค่ะ :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: NASS850GLE February 16, 2011, 10:24:01 PM
ผมลงชื่อไปด้วยนะครับ อยู่อยุธยา พลาดได้ไงครับ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: TA_CEMENT February 16, 2011, 10:26:56 PM
ผมลงชื่อไปด้วยนะครับ อยู่อยุธยา พลาดได้ไงครับ
จัดไปเพื่อน   ;) ;)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: tee_ontext February 19, 2011, 12:26:21 AM
ไปด้วย 1 คัน ครับ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 20, 2011, 03:45:01 PM
ชาว  VCT มาร่วมกันทำบุญเย๊อะ ๆ  น๊ะครับ  :D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: N/A non-aspiration February 21, 2011, 10:39:02 AM
ลงชื่อ แต่ยังไม่คอนเฟิมครับ ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: fight February 21, 2011, 08:39:40 PM
ถ้าไม่ติดอะไรไปแน่นอนครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากทำมานานแล้ว เห็นแล้วนึกถึงคุณย่าเลยครับ :'( :'(
ปล.ขับกันเร็วมั้ยเนี่ย รถมันไปเร็วมิได้ พี่ปุ๊กฝากsurway เนิน ทางขึ้น ลูกระนาดด้วยนะคร้าบ รถผมภาระมันเยอะ ;D ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: VEE 940 SE February 21, 2011, 09:15:03 PM
โอเคพี่ ไปรถพี่นะ รถผมคงตามไม่ทัน อิอิ ;)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: TA_CEMENT February 21, 2011, 11:04:15 PM
ถ้าไม่ติดอะไรไปแน่นอนครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากทำมานานแล้ว เห็นแล้วนึกถึงคุณย่าเลยครับ :'( :'(
ปล.ขับกันเร็วมั้ยเนี่ย รถมันไปเร็วมิได้ พี่ปุ๊กฝากsurway เนิน ทางขึ้น ลูกระนาดด้วยนะคร้าบ รถผมภาระมันเยอะ ;D ;D ;D
ก็โหลดซะขนาดนั้นนี่นา  ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: NiNjaEaK February 21, 2011, 11:05:51 PM
ขนาดนั้น เลย หรอ วี
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 22, 2011, 05:26:13 AM
ลงชื่อ แต่ยังไม่คอนเฟิมครับ ;D


ไม่ไปได้ไง ก็อยากให้จัดแนวนี้ ก็จัดให้แล้วนี่ปอม  8-)


ถ้าไม่ติดอะไรไปแน่นอนครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากทำมานานแล้ว เห็นแล้วนึกถึงคุณย่าเลยครับ :'( :'(
ปล.ขับกันเร็วมั้ยเนี่ย รถมันไปเร็วมิได้ พี่ปุ๊กฝากsurway เนิน ทางขึ้น ลูกระนาดด้วยนะคร้าบ รถผมภาระมันเยอะ ;D ;D ;D


ได้ครับไฟร์ เดี๋ยวขอถาม ทางกลุ่มที่ไปเซอร์เวย์ก่อนน๊ะ  ;)


โอเคพี่ ไปรถพี่นะ รถผมคงตามไม่ทัน อิอิ ;)


ฮ่า ซะงั้น ไม่เชื่อเฟร้ย 555+  ;D  ;D


ขนาดนั้น เลย หรอ วี 


อืม . . มีวี ก็ต้อง มีเอก ช่ายไหม งั้นลงชื่อไปด้วยน๊ะน้อง  ;D  ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: February 22, 2011, 05:55:44 AM
น่าเสียดายจัง หากผมไม่มีแผนไปอีสาน คงได้ร่วมขบวนกันแน่ แต่ก็ขอลงชื่อไว้ครับ ขอร่วมทำบุญเป็นปัจจัย1พัน บาทครับ ใกล้ๆวันจะโอนเข้าบัญชีที่แจ้งไว้นะครับ
 :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: N/A non-aspiration February 22, 2011, 09:31:10 AM
ลงชื่อ แต่ยังไม่คอนเฟิมครับ ;D


ไม่ไปได้ไง ก็อยากให้จัดแนวนี้ ก็จัดให้แล้วนี่ปอม� 8-)
ดูก่อนครับ ตอนนี้รถแทคทีมผลัดกันเข้าอู่ ถ้าเค้าพร้อมใจกันเข้าเมื่อไรล่ะก็....ผมคงต้องอยู่เฝ้าคันใดคันนึงอะคับ :D

ปล.ถ้าตื่นไม่ทันทำบุญ จะตามไปกินกุ้ง และร่วมขบวนเดินที่อโยธยาครับ ;D ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: February 22, 2011, 08:06:58 PM
ขอลงชื่อไปด้วยครับไม่ติดธุระไปแน่นอน...กิจกรรมดีดี
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: ARM_740 February 23, 2011, 11:50:12 PM
ไปด้วย 3 คน
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Chadow940gle February 24, 2011, 08:29:05 AM
ขอลงชื่อไปร่วมกิจกรรมด้วย Chadow940 ครับ ผู้ใหญ่3 เด็ก1 
ขอบคุณ
ชา  :) ;) :D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Old Kid February 24, 2011, 08:47:17 PM
ไปด้วย คันเดียว คนเดียว
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: KDM February 25, 2011, 12:13:56 PM
วันเสาร์นี้จะไป survey ที่อยุธยาครับ มีใครสนใจป่าว :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand February 25, 2011, 06:07:21 PM
วันเสาร์นี้จะไป survey ที่อยุธยาครับ มีใครสนใจป่าว :)

ต้าร์ พี่ไปไม่ได้อ่ะคร้าบ

อย่างไร ฝาก  serway ด้วยน๊ะคร้าบ  ;)


น้อง ๆ ฝากดูทางเข้าด้วย ว่ารถเตี้ยเข้าได้ป่าว  :D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: KDM February 26, 2011, 01:57:57 AM
เสร็จแล้วจะมารายงานนะครับ :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Dreamer@JZ February 26, 2011, 01:56:53 PM
ไปด้วยคนคร้าบๆๆๆ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: February 26, 2011, 03:00:31 PM
 ;)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: AE70 February 26, 2011, 10:29:19 PM
ไปด้วยครับ 2 ท่าน (ถ้าไม่ติดงานนะครับ)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: TA_CEMENT February 26, 2011, 10:59:26 PM
;)
ไม่เสียแรงจริงๆที่โทรไปตามเฮีย ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: nannans February 27, 2011, 12:28:12 AM
[size=18]UPDATE  !!![/size]


วันนี้ค่ะ� แนน,พี่ต้าร์ ไปที่จ.อยุธยา เพื่อsurveyเส้นทางไปวาสนะเวศม์,ร้านอาหาร และตลาดน้ำมาค่ะ

เส่้นทางใกล้มากๆ� กินลูกชิ้นปิ้ง5ไม้ ยังไม่ทันหมดดีเลยก็ถึงซะแล้ว


ส่วนร้านอาหาร "บ้านเคียงน้ำ"� ประทับใจค่ะ� ไม่แพง , บรรยากาศดี� ที่สำคัญ� รสชาดอร่อยยกนิ้วให้เลยค่ะ
 

เอารูปเส้นทางการsurveyมาให้เพื่อนๆสมาชิกชมค่ะหน้าม.กรุงเทพ (รังสิต) ก่อนถึงปั๊มน้ำมันปตท. จะเป็นจุดนัดพบของชาวAudi และ Ampmodel เวลา 9:00 น.
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060386.jpg)


เดินทางต่อกันเลยค่ะ มุ่งหน้าไปเรื่อยๆจนถึงวงแหวน� เบี่ยงซ้ายเพื่อไปจ.อยุธยา
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060387.jpg)


ขับตามทางไปแปปเดียวค่ะ� ประมาณ20นาทีเท่านั้นเองจากวงแหวน� ก็จะถึงวาสนะเวศม์แล้ว
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060388.jpg)
ต่อไป� จะพาชมภายในวาสนะเวศม์กันนะคะ


นี่เป็นอาคารกิจกรรม ซึ่งพวกเราจะจัดกิจกรรมกันกับคนชราก่อนรับประทานอาหารค่ะ
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060400.jpg)


เจ้าหน้าที่พาเราเดินไปเรือนทานข้าวค่ะ
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060401.jpg)ตอนที่พวกเราไปถึงประมาณ4โมงเย็นกว่าๆ� เป็นเวลาอาหารเย็นพอดีเลยค่ะ� ... คนชรายิ้มทักทายพวกเรากันหลายท่านเลยค่ะ
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060402.jpg)ขอแนะนำสมาชิกที่อยู่จ.อยุธยา ... คุณเอก Audi� ซื้อโรตีสายไหมเจ้าอร่อยมาฝากด้วยค่ะ� Thxมากๆค่ะ�
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060409.jpg)


และครอบครัวAudi TT� ...... คุณตุ๊ก + น้องปอร์เช่
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060426.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/1.jpg)เสร็จจากการเดินชมที่วาสนะเวศม์แล้ว


Next station....� ไปทานข้าวร้านที่เราจะไปกันค่ะ ร้าน"บ้านเคียงน้ำ"� �แนะนำโดย� พี่ต๊ะVolvo


ไปชมกันค่ะ� �� :)
เดินทางไปต่ออีกประมาณ 15-20นาที� เพื่อไปร้านอาหารค่ะ� ....� ไกลนิด� แต่บรรยากาศดีแน่นอนค่ะ
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060432.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060435.jpg)
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060436.jpg)


มีที่จอดรถกว้างขวางค่ะ
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060437.jpg)พี่ต๊ะ (เสื้อขาว)ตัวแทนจาก Volvo� อยู่ที่จ.อยุธยาค่ะ
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060449.jpg)


บรรยากาศในร้านอาหารอาหาร

(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/2.jpg)


วันนี้พวกเราสั่งอะไรกันมั่งหว่า�

(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/3.jpg)

(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/4.jpg)


และที่ขาดไม่ได้� "น้องกุ้ง"

(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060454.jpg)


อีกสักรูป� โอ๊ย อาหร่อยๆๆ� มันเยอะดีจัง

(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060456.jpg)
ถ่ายภาพหมู่สักเล็กน้อย� แล้วไปต่อกันที่ "ตลาดน้ำอโยธยา"กันค่ะ
(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/P1060439.jpg)


 ::) ::) ::) ::)


: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: nannans February 27, 2011, 12:32:12 AM
Next station .....� �"ตลาดน้ำอโยธยา"

ใช้เวลาเดินทางจากร้านอาหารไปอีกประมาณ15นาทีค่ะ� วันนี้ตอนที่พวกเราไปถึง� ก็ยังมีร้านรวงเปิดอยู่ประปราย ตลาดวายเกือบหมดแล้ว�

แต่ไม่เป็นไรหรอก� วันนี้เราแค่มาเดินเล่นๆให้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหน และที่จอดรถเป็นอย่างไรเท่านั้นเอง .. ไว้ค่อยไปเดินจริงวันนั้นเลยดิกว่า


ในวันทริปทำบุญ� "คุณเอก Audi TT " บอกว่าจะใช้กำลังภายในจัดการเรื่องที่จอดรถให้พวกเราค่ะ� �....� ลุ้นๆๆ� ขอให้ได้นะคะพี่ eiei


 ;D

บรรยากาศคร่าวๆภายในตลาดน้ำนะคะ


(http://i1124.photobucket.com/albums/l573/kalanya2/war%20sa%20na%20waj%20survey/5.jpg)

: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: NASS850GLE March 02, 2011, 12:01:16 PM
up
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: piyapong March 04, 2011, 02:34:01 AM
ทำไมกำหนดการ จุดนัดพบ 2 อันไม่ตรงกันครับ� :-?
สรุปแล้วนัดเจอกันที่ไหนครับ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: KDM March 04, 2011, 11:33:07 PM
ทำไมกำหนดการ จุดนัดพบ 2 อันไม่ตรงกันครับ� :-?
สรุปแล้วนัดเจอกันที่ไหนครับ

คือ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละ group ครับ :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: fight March 05, 2011, 01:09:28 PM
มีเนินหรือทางชันมั้ยครับเนี่ย กลัวสิ่งนี้สื่งเดียว
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: KDM March 05, 2011, 01:35:35 PM
มีเนินหรือทางชันมั้ยครับเนี่ย กลัวสิ่งนี้สื่งเดียว

ไม่มีนะครับ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 05, 2011, 05:05:42 PM
ทำไมกำหนดการ จุดนัดพบ 2 อันไม่ตรงกันครับ� :-?
สรุปแล้วนัดเจอกันที่ไหนครับ

กำหนดการ และ จุดนัดหมาย ของ  VCT ตามนี้เลยครับ  :)

http://www.volvoclubthailand.com/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1297630004/2#2
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Chadow940gle March 05, 2011, 06:00:46 PM
ขอแผนที่โลตัสบางปะอินด้วยครับ
ขอบคุณ
ชา :) ;) :D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: VEE 940 SE March 05, 2011, 09:58:51 PM
ไปด้วย 3 คน


เออ กูจะได้เห็นหน้าหลานซักที ;)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 05, 2011, 11:28:37 PM
ขอแผนที่โลตัสบางปะอินด้วยครับ
ขอบคุณ
ชา :) ;) :D ;D

ผมหาใด้ใน  google maps ตามนี้ครับ  ;)

(http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/1_025.JPG)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Chadow940gle March 07, 2011, 05:50:03 PM
ขอบคุณมากครับคุณ puk สำหรับแผนที่
ขอบคุณ
ชา :) ;) :D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Golf_960_chonburi March 07, 2011, 08:14:21 PM
อยากไปครับขอเครียงานก่อนนะครับ ถ้าไม่ได้ไปก็จะสมทบทุนไปแทนนะครับ 


960 ชลบุรี

 ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: PlaygrounD March 07, 2011, 09:03:29 PM
อยากไปมากครับ แต่เสียดายช่วงนั้นต้องอยู่ดอย อดเห็นAUDI TTสวยๆเลย  :D :D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: แนนGLT March 08, 2011, 01:10:26 AM
ขอร่วมทำบุญด้วย ครับ 1,000 บ.
ตัวไม่ไปแต่ส่งใจไปนะ ครับ

: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 08, 2011, 01:29:48 AM
ขอร่วมทำบุญด้วย ครับ 1,000 บ.
ตัวไม่ไปแต่ส่งใจไปนะ ครับ

 

ยินดีครับ คุณแนน  :D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 09, 2011, 03:29:38 PM
เนื่องจากทาง� บ. เอนเนอร์จี รีฟอร์ม� ได้เชิญ VCT ไปร่วมงานแถลงข่าวผลิตภัณฑ์

โดยเชิญผ่านทาง รายการ� GURU - TESTCAR


และได้มอบของที่ระลึก เป็น น้ำมันเครื่อง ENERGY 1� กึ่งสังเคราะห์ 10W-40 มาจำนวนหนึ่ง

(http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/oli_004.jpg)(http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/oli_005.jpg)


** ดังนั้น เพื่อนสมาชิก ชาว� VCT ที่ไปร่วมงานทำบุญด้วย **

ทางทีมงาน จะนำน้ำมันเครื่อง � " Energy 1 " � ไปจับรางวัลด้วย

จำนวน 3 ชุด� �� �� 4 ลิตร + 1 ลิตร� �=� �5 ลิตร� �ครับ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: TEAM - SPEED PART March 09, 2011, 03:30:06 PM
แง๊บๆ น่าไปแฮะ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Gigalo March 10, 2011, 11:26:13 AM
บุญฉันมีแต่คงม่ายยยย ถึง....อยู่เจียงฮายเน้อออ 19  มีนาคมเสียดายมั่กมากกก ไปด้วยกันไม่ได้ เพื่อนๆ Volvo เยอะเลยแถมมี Audi สวยๆให้ดูอีก  :'( :'(
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: aek ay March 11, 2011, 03:42:43 PM
ถ้าว่าง จะไปร่วมทำบุญด้วยนะคับ :) แถวบ้านพอดีเลย เหอๆๆๆ ;D ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: 855T5R March 11, 2011, 03:47:35 PM
ลงชื่อไปด้วยคนคับ 850 3 คัน
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 11, 2011, 06:08:54 PM
บุญฉันมีแต่คงม่ายยยย ถึง....อยู่เจียงฮายเน้อออ 19� มีนาคมเสียดายมั่กมากกก ไปด้วยกันไม่ได้ เพื่อนๆ Volvo เยอะเลยแถมมี Audi สวยๆให้ดูอีก� :'( :'(

คุณอ๊อฟ ตัวมาทำบุญไม่ได้ ไม่เป็นไร ฝากตังค์มาเป็นตัวแทนก็ได้  ได้บุญเหมือนกัน 555+   ;D  ;D  ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Old Kid March 14, 2011, 06:00:55 AM
ไปทำฟันมาแล้ว เตรียมตัวไว้กินกุ้ง 5555
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Chadow940gle March 14, 2011, 08:23:26 AM
ช่วยอัพครับ.... ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนพี่ๆเพื่อนๆน้องๆ VCT ทั้งกทมและจังหวัดใก้ลเคียง ร่วมทำบุญกันครับ หากไม่ติดภาระกิจ อยากจะให้มากันแบบเต็มๆ ดูให้มันอลังการพามาทั้งครอบครัวเลยก็ดีนะครับอบอุ่นดี ประเด็นหลักพบปะพูดคุยสบายๆแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกัน กิจกรรมดีๆน่าสนับสนุน สังคมจะได้น่าอยู่ครับ กระผมน้องใหม่เพิ่งหัดเล่นความรู้น้อยอยากขอความรู้ทุกท่านชี้แนะด้วยครับ
ขอบคุณ
ชา :) ;) :D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: TA_CEMENT March 14, 2011, 03:47:55 PM
พี่ปุ๊กคับ  ผมและเพื่อนๆแถวบ้านขอบริจาคเป็นสิ่งของนะคับ โทรไปถามที่วาสนะเวศม์ มาแล้วว่าต้องการอะไรบ้าง  คับ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 14, 2011, 03:57:12 PM
พี่ปุ๊กคับ� ผมและเพื่อนๆแถวบ้านขอบริจาคเป็นสิ่งของนะคับ โทรไปถามที่วาสนะเวศม์ มาแล้วว่าต้องการอะไรบ้าง� คับ

ได้เลยครับต๊ะ  :)

ส่วนเรื่องนั้น เดี๋ยวว่าง ๆ  จะโทรหาน๊ะ  ;)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: CLASSIC_JR March 14, 2011, 06:11:43 PM
เงินน้อย รถก็ไม่ได้เอาไป แต่ใจกับแรงเต็มที่ครับ เจอกันๆ

พี่ปุ๊กๆ จากตากไปถึงคงดึกๆ ตื่นแร้วโทรมาปลุกด้วยเผื่อนอนเตลิด

อย่าลืมจอดแวะรับผมเด้อ ไม่ใช่บินเลยจุดลงซะหล่ะ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 14, 2011, 06:35:26 PM
เงินน้อย รถก็ไม่ได้เอาไป แต่ใจกับแรงเต็มที่ครับ เจอกันๆ

พี่ปุ๊กๆ จากตากไปถึงคงดึกๆ ตื่นแร้วโทรมาปลุกด้วยเผื่อนอนเตลิด

อย่าลืมจอดแวะรับผมเด้อ ไม่ใช่บินเลยจุดลงซะหล่ะ


โหยน้อง . . .  แค่นี้พี่ก็ว่า " ใจ " แล้ว  8-)  8-)  8-)

เดินทางมาจาก จ.ตาก มาพักที่ กทม. ก่อน

เช้าวันงาน  เด๋วแว๊บไปรับ  ;)

ปล.  เอ๊ะ ไปรับที่  cocobar ช่ายม่ะน้อง 55555+
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 14, 2011, 07:32:37 PM[size=18]** หากเพื่อนสมาชิกมี วิทยุสื่อสาร 245 (ว.แดง) ให้นำติดไปด้วยครับ **
เพราะทางทีมงาน จะใช้แจ้งข่าวสารในช่องทางนี้ด้วย
ส่วนช่องความถี่ จะแจ้งอีกครั้งครับ
[/size]


: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: mtagoon March 16, 2011, 01:25:53 AM
ขอร่วมทำบุญด้วย ครับ 1,000 บ.
ตัวไม่ไปแต่ส่งใจไปนะ ครับ
 
ได้รับเงินจากคุณ แนนGLT จำนวน 1,000 บาท เรียบร้อยแล้วครับ

ผมสมทบทุนด้วยจำนวน 1,000 บาท ครับ  :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 16, 2011, 03:55:53 PM
ขอร่วมทำบุญด้วย ครับ 1,000 บ.
ตัวไม่ไปแต่ส่งใจไปนะ ครับ
 
ได้รับเงินจากคุณ แนนGLT จำนวน 1,000 บาท เรียบร้อยแล้วครับ

ผมสมทบทุนด้วยจำนวน 1,000 บาท ครับ� :)


รับทราบครับ พี่ฐากูร  :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: nannans March 16, 2011, 05:08:46 PM
ทางAudiก็มีของมาร่วมบริจาคจำนวนหนึ่งแล้วค่ะ


ตอนนี้ขาดนักร้องคร๊าาาาา  ...  หานักร้องเอาไว้ร้องเพลงให้ผู้เฒ่าผู้แก่ฟังหน่อย   ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 17, 2011, 03:01:49 AM
ใกล้แล้ว อีก 3 วันน๊ะครับ� �:D

ท่านใดต้องการเสื้อ  volvoclub เดี๋ยวผมเอาติดรถไปด้วยครับ  ;)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: piyapong March 18, 2011, 01:27:26 AM
วันเสาร์นี้ เราจะเจอฝนไหมเนี่ย
วันนี้ขับผ่านอยุธยา สายเอเซียฝนตกตลอดทางเลย

แต่จุดนัดพบ ที่ลานจอดรถโลตัส บางปะอิน มีหลังคาด้วย วันนี้แว๊บไปมาครับ

ขากับเจอปิดถนนอีก(ม๊อบหรือเปล่าไมรู้)
บังคับเข้าเส้นบางปะหันอย่างเดียวเลย   :P
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: KDM March 18, 2011, 09:43:24 PM
เสาร์นี้ฝนน่าจะไม่ตกแล้วนะคับ ^^;
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: March 19, 2011, 12:04:00 AM
แล้วเจอกันครับ  :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 19, 2011, 01:16:54 AM[size=14]วันนี้แล้ว ๆ ๆ ๆ

เห้อ ฝนตกวันก่อน รถเล๊อะ ยังไม่ว่างล้างเลย� :-[

ชาว� VCT จะมากันกี่คันเนี่ย� 8-)� 8-)� 8-)
[/size][size=18]**� ท่านใดนำ ว.แดง (CB 245) ไป เปิดช่อง 65 นะครับ� **[/size]


: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Chadow940gle March 19, 2011, 07:25:51 AM
ล้อหมุนแล้วครับ
ขอบคุณ
ชา :) ;) ;D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: fight March 20, 2011, 01:42:02 PM
ขอบคุณพี่เอ้ ล็อคอิน ae70 มากๆเลยครับที่ให้ผมติดรถไปด้วย แถมยังเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวอีกตะหาก ขอบคุณมากๆครับ :) :) :)
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: CLASSIC_JR March 20, 2011, 02:08:32 PM
พี่เต้ยชิ่งคับ ปิดเครื่องหนี

นิสัยคับๆ คราวหน้าโดนลงวินัยอย่างหนักหน่วงงงงง หึหึหึ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: nannans March 20, 2011, 05:05:30 PM

กับภาพประทับใจของทริปนี้
(http://farm6.static.flickr.com/5018/5542606842_16707d37e4_z.jpg)ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมทั้งขอบคุณทุกๆท่าน ที่ได้ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของค่ะ � --\ /--

ปล. ตอนนี้ลงรูปไม่ได้อ่ะ �เวบphotobucketมันเจ๊งอีกแล้ว เป็นไรไม่รู้ �copy linkรูปไม่ได้เลย �><"
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: March 20, 2011, 10:08:18 PM
พี่เต้ยชิ่งคับ ปิดเครื่องหนี

นิสัยคับๆ คราวหน้าโดนลงวินัยอย่างหนักหน่วงงงงง หึหึหึ

ขอโทษจริงๆพอดีว่าไม่มีคนอยู่ช่วยภรรยาดูลูก เลยออกไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าพี่ขอแก้ตัวนะทศ และพี่ปุ๊กด้วยครับ
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: Chadow940gle March 20, 2011, 10:11:28 PM
พี่ปุ๊ก ผมก็พอรู้ครั บเอาตัวไปใช้ง่ายมากๆลองทำดูโหลดมาติดตั้งที่เครื่องเลยครับ WinXP นะครับ

http://www.maejaa.com/image-resize-xp-vista/

ขอบคุณ
ชา :) ;) :D ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 20, 2011, 10:13:36 PM
พี่เต้ยชิ่งคับ ปิดเครื่องหนี

นิสัยคับๆ คราวหน้าโดนลงวินัยอย่างหนักหน่วงงงงง หึหึหึ

ขอโทษจริงๆพอดีว่าไม่มีคนอยู่ช่วยภรรยาดูลูก เลยออกไม่ได้เดี๋ยวคราวหน้าพี่ขอแก้ตัวนะทศ และพี่ปุ๊กด้วยครับ


ไม่มีปัญหา เข้าใจ คนมีครอบครัว ออกไปไหนยาก (ถ้าภรรยาไม่เผลอ) 555+OK  คราวหน้า จัดหนัก  ::)  ::)  ::)

สถานที่ ให้พี่ตุ้ยเลือก  :-X  :-X  ::)  ::)  :o  :o
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: nannans March 21, 2011, 07:23:18 PM
อยากดูรูปๆๆๆ  พี่ๆลงรูปให้หนูดูหน่อยค่าา ;D
: Re: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์
: puk@volvoclubthailand March 22, 2011, 06:26:13 PM
อยากดูรูปๆๆๆ� พี่ๆลงรูปให้หนูดูหน่อยค่าา ;D

เร็ว ๆ นี้แน่นอนคร้าบ  :D