mailto:webmaster@volvoclubthailand.com

Author Topic: เชิญชาวVCT ร่วมทำบุญ สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์  (Read 57970 times)

Offline puk@volvoclubthailand

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 6,919
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email
[size=24]

\\= มาแล้ว� meeting สัญจร ที่ ชาว� VCT ทุก ๆ ท่าน รอคอย =//


ขอเชิญชาวVCT ทุกท่าน

ร่วมทำบุญ ณ.สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

ในวันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2554
[/size]
[size=24]โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกันจัดโดย

volvoclubthailand - audiclubthailand - Ampmodelcar[/size]
[/color]� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� ��� �� �� credit ภาพ : google[size=14]เงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านสมาชิกที่บริจาคเข้ามา� จะนำไปเป็นทุนจัดเลี้ยงค่าอาหารกลางวันให้กับคนชราทั้งหมด 198 คน[/size]


สมาชิกที่ต้องการร่วมทำบุญ กับ VCT เป็นเงินสด� สามารถโอนเงินเข้าบัญชีดังนี้ :[/color]

[size=14]ชื่อบัญชี : นายฐากูร� มะนะโส [Tagoon� Manaso]
บัญชี : ออมทรัพย์ [Savings Deposit]
บัญชีเลขที่ : 093-0-03699-9
ธนาคาร : ธนาคารกรุงไทย� สำนักงานสาขาย่อยการสื่อสารแห่งประเทศไทย
[/size]


สมาชิก ท่านใดโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว� กรุณาโพสต์แจ้งให้ทราบในกระทู้นี้ด้วยครับ� เพื่อจะได้ตรวจสอบยอดเงินได้ตรงกัน โดยสมาชิกทุกท่านสามารถขอตรวจสอบยอดเงินได้ครับ


**� [size=14]หรือเตรียมสิ่งของที่จะนำไปบริจาค� โดยมีสิ่งของที่เป็นประโยชน์ต่อคนชราและสถานสงเคราะห์ มีดังต่อไปนี้� **[/size]

- อันอัน (ผ้าอ้อมผู้ใหญ่) ไซส์M , XL
- แผ่นรองเปื้อน
- น้ำยาฆ่าเชื้อโรค
- น้ำยาถูพื้น
- น้ำยาล้างห้องน้ำ
- ผงซักฟอก
- ถุงมือแพทย์
- ไมโล , โอวัลติน
- แป้ง
- สบู่
- ยาสีฟัน , แปรงสีฟัน
- แชมพู
- ยาดม , ยาหอม , ยาหม่อง
- เสื้อผ้า , กางเกงขาสั้น , เสื้อยืด , เสื้อหนาว , ผ้าพันคอ ,ถุงเท้า[size=14]สถานที่ และ เวลา นัดหมาย[/size]

** โลตัส สาขาบางปะอิน� �เวลา� 9.00 น. **


« Last Edit: February 19, 2011, 04:14:30 PM by puk »
tel. 081-424-3490�� E-mail. puk0228@gmail.com

Offline puk@volvoclubthailand

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 6,919
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email[size=16]รายละเอียดเกี่ยวกับสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์[/size][/color]


สถานที่ตั้ง

200/11 ถนนสายเอเชีย หมูที่ 2 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 โทรศัพท์ 035-359-277


� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� �� �� �� �� �� � credit ภาพ : google


ประวัติความเป็นมา

สืบเนื่องจากเมื่อครั้งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ(วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช
สกล มหาสังฆปรินายก วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ได้ทรงหายจากประชวรในปีพ.ศ.2528 คณะศืษยานุศืษย์โดยพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธเป็นประธาน ถือเป็นสิริมงคล และเป็นพระบรมีธรรม จึงได้ดำเนินการจัดสร้างสถานสงเคราะห์ฯ ขึ้น เพื่อช่วยเหลอสงเคราะห์คนชราที่ได้รับความลำบากและประสบปัญหาทางด้านสังคม ให้ได้มีที่พัอาศัย ที่ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นตำบล และอำเภอที่ประสูติของพระองค์เป็นการสร้างความเจริญและตอบแทนชาติภูมิของ
สมเด็จ พระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถระ) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายกด้วย โดยการก่อสร้างได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2529 สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) เสด็จวางศิลาฤกษ์ และได้ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2530 โดยสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน สำหรับชื่อ "วาสนะเวศม์" นั้น สมเด็จพระสังฆราชทรงโปรดประทานมีความหมายว่า "ที่อยู่ของผู้มีบุญ" รวมพื้นที่ประมาณ 26 ไร่ สิ้นค่าก่อสร้างในขณะนั้นประมาณ 30ล้านบาทเศษในปี พ.ศ.2531คณะศิษย์และคุณทองใบ เร่งเพียร ได้จัดซื้อ ที่ดินพิ่มเติมอีก 25 ไร่ เพื่อขายการบริการให้การสงเคราะห์คนชราประเภทพิเศษ(ปลูกบ้านอยู่เอง)ในการ นี้ ได้มีผู้ยื่นคำร้องขออนุมัติและจัดสร้างบ้านพักอยู่เอง จำนวน 5 รายมีผู้บริจาคบ้านพักชนิดทาวน์เฮาส์ 4ห้องนอน จำนวน 1 รายโครงการนี้เป็นโครงการร่วมมือระหว่าง มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช(วาสนมหาเถระ)และกรมประชาสงเคราะห์ปัจจุบันมีบ้าน พักชนืด 4 ห้องนอน(ทาวน์เฮาส์) จำนวน 4 หลังและบ้านชนิดหลังเดี่ยว 2 ห้อง นอน จำนวน10 หลัง

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การสงเคราะห์คนชราที่ไม่ สามรถช่วยเหลือตนเองได้หรือเมื่อประสบปัญหาทุกข์ยากเดือร้อนขาดผู้อุปการะ เลี้ยงดู ไม่มีที่อยู่อาศัย อยู่กับครอบครัวไม่ได้หรือไม่สามรถอยู่กับครอบครัวได้
2.เพื่อแบ่งเบาภาระของครอบครัวผู้มีรายได้น้อย ไม่สามารถที่จะอุปการะเลี้ยงดูคนชราไว้ในครอบครัวได้
3.เพื่อเป็นการตอบแทนคุณงามความดีของคนชราที่ได้เคยทำประโยชน์แก่ประเมศชาติ เมื่อครั้งยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว
4.เพื่อให้ผู้สูงอายุได้คลายวิตก ว่า เมื่อชราภาพแล้วและไม่สามารถประกอบอาชีพต่อไปได้ รัฐยังให้การอุปการะเลี้ยงดู


คุณสมบัติสำหรับผู้สูงอายุที่จะเข้ารับบริการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์

1.เป็นบุคคลสัญชาติไทย ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
2.ต้องมีความสมัครใจ
3.ต้องไม่อยู่ในระหว่างต้องหาว่ากระทำผิดอาญาหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พนักงานหรือถูกดำเนินคดีอาญา
4.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5.ต้องเป็นผู้ประสบความเดือร้อนอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
5.1)มีฐานะยากจน
5.2)ไม่มีที่อยู่อาศัย
5.3)ขาดผู้ดูแลและให้ความช่วยเหลือ
5.4)อยู่กับครอบครัวไม่มีความสุข


แผนที่

« Last Edit: February 14, 2011, 04:05:07 PM by puk »
tel. 081-424-3490�� E-mail. puk0228@gmail.com

Offline puk@volvoclubthailand

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 6,919
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email[size=14]กำหนดการ� กิจกรรมต่าง ๆ ในวันเดินทาง [/size]


-� 9.00 น.�� �� �พบกัน ณ. จุดนัดพบ โลตัส บางปะอิน

-� �9.45น.�� �� �ออกเดินทาง ไปสถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

- 10.00น.�� �� �เดินทางไปถึง สถานสงเคราะห์คนชราวาสนะเวศม์

� �� �� �� �� �� �� � �ร่วมกันทำกิจกรรม สันทนาการ ต่าง ๆ� ในหอประชุม

- 11:00 น.� �� �เวลารับประทานอาหารของคนชรา

- 13.00น.� �� �� เชิญเพื่อนสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันประทานอาหาร ณ. ร้าน " บ้านเคียงน้ำ "

- 14:30 น.� �� �เดินทางไปตลาดน้ำอโยธยาเพื่อเดินชมและเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ[size=14]** ขอแนะนำ� - ให้สมาชิกทุกท่านติดร่ม/หมวก ไปด้วยนะ แดดแรงมากเหมือนกัน **[/size][/color]


[size=18]** หากเพื่อนสมาชิกมี วิทยุสื่อสาร 245 (ว.แดง) ให้นำติดไปด้วยครับ **
เพราะทางทีมงาน จะใช้แจ้งข่าวสารในช่องทางนี้ด้วย
ส่วนช่องความถี่ จะแจ้งอีกครั้งครับ
[/size]


« Last Edit: March 14, 2011, 07:31:23 PM by puk »
tel. 081-424-3490�� E-mail. puk0228@gmail.com

Offline puk@volvoclubthailand

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 6,919
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email[size=16]**� รายชื่อชาว� VCT� ที่จะร่วมเดิมทางไปทำบุญ� **[/size][/color]


1.� �puk@volvoclubthailand

2.� �pom_vct

3.� �wiwatj

4.� �TA_CEMENT

5.� �KDM

6.� �เต้ย_วอลโว่

7.� �Tui

8.� �TOOM49

9.� �ilvllvlORTAL

10.� chi

11.� nannans

12.� NASS850GLE

13.� tee_ontext

14.� N/A non-aspiration

15.� fight

16.� VEE 940 SE

17.� NiNjaEaK

18.� เอ_940

19.� ARM_740

20.� Chadow940

21.� Old Kid

22.� Dreamer@JZ

23.� บางปะอิน945

24.� AE70

25.� aek ay

26.� 855T5R

27.  CLASSIC_JR

ถ้านับตอนนี้ ได้ประมาณ26 คัน แล้วครับ� :D:D:D
== UPDATE ==


บ. เอนเนอร์จี รีฟอร์ม ได้มอบน้ำมันเครื่อง ENERGY 1� กึ่งสังเคราะห์ 10W-40 มาจำนวนหนึ่ง

[size=24]** เพื่อนสมาชิก ชาว  VCT ที่ไปร่วมงานทำบุญด้วย **[/size]ทางทีมงาน จะนำน้ำมันเครื่อง � " Energy 1 " � ไปจับรางวัลด้วย

จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย� 4 ลิตร + 1 ลิตร� �=� �5 ลิตร� �ครับ

� [/color]


« Last Edit: March 16, 2011, 02:18:58 AM by puk »
tel. 081-424-3490�� E-mail. puk0228@gmail.com

Offline pom_vct

 • Staff
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 534
 • Gender: Male
 • pom_vct@hotmail.com
  • Email

Offline wiwatj

 • VIP
 • Junior Member
 • *****
 • Posts: 466
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email
ถ้าไปด้วย จะได้กลับหรือเปล่านี่ ลุงวัฒน์กลัวเจ้าหน้าที่ไม่ให้กลับ เพราะเขาคิดว่าเป็นผู้ที่พักอยู่ที่นั่น หลงลืมมานั่งรถผู้มาทำบุญ ใครจะช่วยเป็นพยานให้ว่าเป็นผู้ที่ร่วมทำบุญไม่ใช่ผู้ที่พักที่นั่น ;D ;D ;D ;D

Offline TA_CEMENT

 • VIP
 • God Member
 • *****
 • Posts: 4,484
  • Email

Offline KDM

 • VIP
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 700
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email
Quote
ถ้าไปด้วย จะได้กลับหรือเปล่านี่ ลุงวัฒน์กลัวเจ้าหน้าที่ไม่ให้กลับ เพราะเขาคิดว่าเป็นผู้ที่พักอยู่ที่นั่น หลงลืมมานั่งรถผู้มาทำบุญ ใครจะช่วยเป็นพยานให้ว่าเป็นผู้ที่ร่วมทำบุญไม่ใช่ผู้ที่พักที่นั่น ;D ;D ;D ;D

แด๋วเป็นพยานให้นะคับ eiei
[img name=signat_img_resize]http://i89.photobucket.com/albums/k203/kodomokid/Misc/volvothonburiseduce.jpg[/IMG]

Offline เต้ย_วอลโว่

 • Staff
 • God Member
 • *****
 • Posts: 5,851
 • Gender: Male
  • Email
ไปด้วยครับ  เด็ก2  ผู้ใหญ่2  :)

Offline Tui

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 3,540
 • Gender: Male
 • Volvo Club Thailand For Life...Oh..Yae..
  • Email
ไปด้วยครับ  ;) กี่คนเดี๋ยวดูก่อน  ;D
[img name=signat_img_resize]http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/Copy_of_Meeting_BDA_____5_10-07-09_039.jpg [/img]

Offline TOOM49

 • Staff
 • God Member
 • *****
 • Posts: 2,780
 • Gender: Male
 • My Home My Car
เพิ่ม ผม อีกคนคร้าบบบ
[img name=signat_img_resize]http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/screen-1.jpg[/img]

Offline ilvllvlORTAL

 • VIP
 • God Member
 • *****
 • Posts: 3,088
 • Gender: Male
  • Email
ผมอยากเลี้ยงเป็นผลไม้ได้ไหมครับ อยากซื้อส้มบางมดแท้ๆไปฝาก คุณตา-คุณยาย คิดว่าพวกท่านคงมีโอกาสได้กินไม่บ่อย หรือสมัยตอนท่านหนุ่ม-สาวได้กินดีกว่าปัจจุบันนี้  ;D ;D
« Last Edit: February 14, 2011, 10:44:51 PM by Art-V-850 »

Offline chi

 • Junior Member
 • **
 • Posts: 132
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
ไปด้วยครับ
1 หนุ่ม 1 สาว(แก่) 1 เด็กน้อย :D

Offline puk@volvoclubthailand

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 6,919
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email
Quote
ผมอยากเลี้ยงเป็นผลไม้ได้ไหมครับ อยากซื้อส้มบางมดแท้ๆไปฝาก คุณตา-คุณยาย คิดว่าพวกท่านคงมีโอกาสได้กินไม่บ่อย หรือสมัยตอนท่านหนุ่ม-สาวได้กินดีกว่าปัจจุบันนี้  ;D ;D 

[size=14]ได้ครับ อาร์ท

สามารถนำไปในวันงานได้เลยครับ
เราจะมาแจกตอนทำกิจกรรมก่อนรับประทานอาหารกลางวันได้ครับ   :)
[/size]
tel. 081-424-3490�� E-mail. puk0228@gmail.com

Offline nannans

 • Newbies
 • *
 • Posts: 36
 • Gender: Female
  • Email
ลงชื่อไปด้วยค่ะ :)

Offline NASS850GLE

 • VIP
 • Full Member
 • *****
 • Posts: 705
 • Gender: Male
 • 850GLEVAN
  • Email
ผมลงชื่อไปด้วยนะครับ อยู่อยุธยา พลาดได้ไงครับ
LOVE ME LOVE MY VOLVO
[img name=signat_img_resize]http://www.volvoclubthailand.com/yabbfiles/Attachments/1_036.jpg[/img]
www.thaialert.co.th Construction Service & Advice by Engineer Tel.089 531 2253

Offline TA_CEMENT

 • VIP
 • God Member
 • *****
 • Posts: 4,484
  • Email
Quote
ผมลงชื่อไปด้วยนะครับ อยู่อยุธยา พลาดได้ไงครับ
จัดไปเพื่อน   ;) ;)

Offline tee_ontext

 • VIP
 • Junior Member
 • *****
 • Posts: 126
 • Gender: Male
 • ON_TEXT Love VolvoClubThailand.
  • Email
ไปด้วย 1 คัน ครับ

Offline puk@volvoclubthailand

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 6,919
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email
ชาว  VCT มาร่วมกันทำบุญเย๊อะ ๆ  น๊ะครับ  :D
tel. 081-424-3490�� E-mail. puk0228@gmail.com

Offline N/A non-aspiration

 • Staff
 • God Member
 • *****
 • Posts: 3,981
 • Gender: Male
  • Email
ลงชื่อ แต่ยังไม่คอนเฟิมครับ ;D
[size=24]* รักเกินรักมักทำลาย *[/size]
ปอมN/A 0870244994 24 ชม.

Offline fight

 • Senior Member
 • ****
 • Posts: 1,441
 • I Love VolvoClubThailand.
ถ้าไม่ติดอะไรไปแน่นอนครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากทำมานานแล้ว เห็นแล้วนึกถึงคุณย่าเลยครับ :'( :'(
ปล.ขับกันเร็วมั้ยเนี่ย รถมันไปเร็วมิได้ พี่ปุ๊กฝากsurway เนิน ทางขึ้น ลูกระนาดด้วยนะคร้าบ รถผมภาระมันเยอะ ;D ;D ;D

Offline VEE 940 SE

 • Staff
 • God Member
 • *****
 • Posts: 3,666
 • Gender: Male
  • Email
โอเคพี่ ไปรถพี่นะ รถผมคงตามไม่ทัน อิอิ ;)
volvo เป็นยนต์กรรมที่ให้มากกว่าการขับเคลื่อน (VCT@ SEDUCE@R-SERVICE )
vee 083-301-3135รถเสียแถวลาดกระบังเรียกได้จะไปอยู่

Offline TA_CEMENT

 • VIP
 • God Member
 • *****
 • Posts: 4,484
  • Email
Quote
ถ้าไม่ติดอะไรไปแน่นอนครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากทำมานานแล้ว เห็นแล้วนึกถึงคุณย่าเลยครับ :'( :'(
ปล.ขับกันเร็วมั้ยเนี่ย รถมันไปเร็วมิได้ พี่ปุ๊กฝากsurway เนิน ทางขึ้น ลูกระนาดด้วยนะคร้าบ รถผมภาระมันเยอะ ;D ;D ;D
ก็โหลดซะขนาดนั้นนี่นา  ;D ;D

Offline NiNjaEaK

 • Senior Member
 • ****
 • Posts: 1,114
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand.
  • Email
ขนาดนั้น เลย หรอ วี

Offline puk@volvoclubthailand

 • Consultant
 • God Member
 • *****
 • Posts: 6,919
 • Gender: Male
 • I Love VolvoClubThailand
  • Email
Quote
ลงชื่อ แต่ยังไม่คอนเฟิมครับ ;D


ไม่ไปได้ไง ก็อยากให้จัดแนวนี้ ก็จัดให้แล้วนี่ปอม  8-)


Quote
ถ้าไม่ติดอะไรไปแน่นอนครับ กิจกรรมดีๆแบบนี้อยากทำมานานแล้ว เห็นแล้วนึกถึงคุณย่าเลยครับ :'( :'(
ปล.ขับกันเร็วมั้ยเนี่ย รถมันไปเร็วมิได้ พี่ปุ๊กฝากsurway เนิน ทางขึ้น ลูกระนาดด้วยนะคร้าบ รถผมภาระมันเยอะ ;D ;D ;D


ได้ครับไฟร์ เดี๋ยวขอถาม ทางกลุ่มที่ไปเซอร์เวย์ก่อนน๊ะ  ;)


Quote
โอเคพี่ ไปรถพี่นะ รถผมคงตามไม่ทัน อิอิ ;)


ฮ่า ซะงั้น ไม่เชื่อเฟร้ย 555+  ;D  ;D


Quote
ขนาดนั้น เลย หรอ วี 


อืม . . มีวี ก็ต้อง มีเอก ช่ายไหม งั้นลงชื่อไปด้วยน๊ะน้อง  ;D  ;D
tel. 081-424-3490�� E-mail. puk0228@gmail.com