mailto:webmaster@volvoclubthailand.com

Author Topic: เทคนิคชิพจากรัฟย้อนหญ้า  (Read 2702 times)

Offline thaigolfguru

  • Newbies
  • *
  • Posts: 13
  • I Love VolvoClubThailand!
    • Email
เทคนิคชิพจากรัฟย้อนหญ้า

ที่มา http://dict.thaigolfguru.com/topic/350

การตีลูกจากรัฟไลย้อนหญ้ารอบๆ กรีนเป็นช็อตที่สร้างปัญหาให้กับนักกอล์ฟสมัครเล่นจำนวนมาก นักกอล์ฟที่ตีช็อตนี้ผิดพลาดจะคิดว่าตัวเองชิพฉึกหลังลูก ซึ่งความจริงแล้ว ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นจากเทคนิคของการสวิง แต่เกิดขึ้นจากหญ้ายาวที่แทงสวนทางจะชลอความเร็วของหัวเหล็ก ทำให้หัวเหล็กสวิงไม่ผ่านหญ้าและตีลูกสั้นเสียระยะมาก

เคล็ดลับก็คือ นักกอล์ฟจะต้องเน้นถึงการตีให้แรงกว่าปกติ 50 % ไม่ใช่ตีให้แรงขึ้นนิดหน่อยแต่ตีให้ แรงขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ แซนด์เวดจ์เป็นเหล็กที่เหมาะกับสถานะการณ์นี้ เนื่องจากน้ำหนักที่มากกว่าจะช่วยให้หัวเหล็กสวิงผ่านหญ้ายาวได้ง่ายขึ้น

ยืนให้ตำแหน่งของลูกค่อนไปทางเท้าขวา เปิดลำตัวไปทางซ้ายของเป้าหมาย และเปิดหน้าเหล็กเล็กน้อย ขึ้นไม้ด้วยการหักข้อมือขึ้นในมุมชัน เพื่อให้หัวเหล็กสวิงผ่านหญ้าย้อนให้น้อยที่สุดแล้วตีลงผ่านลูกให้ แรงขึ้น 50 เปอร์เซ็นต์ !

ที่มา http://dict.thaigolfguru.com/topic/350